http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/tm_standaardlogo_rgb.png                    
                           
externe warmtewinsten      
zoninstraling door ramen  
  oppervlakte [m²] zonwering glas type belasting    
ramen, orientatie oost 
W   Op basis van de beglazing wordt de meest belaste gevel gekozen, zodat het vermoedelijke tijdstip van het maximaal vermogen ingeschat kan worden. Hiervoor moet de oppervlakte, de eventuele zonwering en het type glas van de van de verschillende ramen per oriëntatie ingegeven worden.     
ramen orientatie west
W    
ramen, orientatie zuid-Oost
W    
ramen, oreintatie zuid-west
W    
ramen, oreintatie zuid
W    
ramen, orientatie noord-oost 
W    
ramen, orientatie noord-west
W    
lichtkoepels, horizontaal glas
W    
overige ramen
W    
max koellast door zon instraling op ramen       W  
koellast meest belaste gevel   Vervolgens wordt de oriëntatie van de meest belaste gevel voor deze ruimte opgegeven. Op basis van deze oriëntatie wordt duidelijk voor welke gevel de parameters opgegeven moeten worden.  
  orientatie meest belaste gevel oppervlakte [m²] type muur belasting      
verticale gevel
W    
koellast andere opake delen  
  oppervlakte [m²] type muur belasting    
andere gevels
W
Vervolgens moet ook voor andere niet doorzichtige constructies (met dezelfde orientatie) waarlangs er warmtewinsten zijn in de ruimten de nodige parameters opgegeven worden.
plafond waarboven niet geconditioneerde (leef) ruimte   W    
plafond waarboven geisoleerde zolder W    
plafond waarboven niet geisolleerde zolder W    
dak zonder isolatie, zonder spouw W    
dak, zonder isolatie, met spouw W    
dak met isolatie, met spouw W    
vloer naar niet gecond.(leef)ruimte, (kelder=0) W    
totale koellast opake delen   W            
lucht verversing   Ook de toetreding van warme buitenlucht wordt mee in rekening gebracht, nadat het ventilatiedebiet in de ruimte en het rendement van de warmtewisselaar in de ventilatiegroep wordt opgegeven. Bij een systeem D moet enkel het toegevoerd debiet in de ruimte opgegeven worden, indien er geen directe toevoer is, mag hier 0 ingevuld worden. Voor systeem C of A, moet het ontwerp toevoer debiet opgegeven worden, indien er in de ruimte toevoerroosters voorzien zijn.    
debiet mechanische ventilatie in de te koelen ruimte m³/h          
rendement warmtewisselaar %          
koellast door ventilatie W    
luchtdichtheid van de ruimte
         
volume van de ruimte        
koellast door infiltratie buiten lucht W    
oppervlakte continu geopende deuren naar niet geconditoneerde ruimtes         
koellast door interne lucht stroming W   Naast de gedwongen ventilatie, wordt ook rekening gehouden met “ongewenste” ventilatie via openstaande deuren, en kieren in de buitengevel.  
totaal koellast lucht verversing W    
               
interne warmtewinsten      
bezetting personen   W   Als laatste kunnen ook interne warmtewinsten tijdens het piekmoment meegerekend worden. Hiervoor kan het aantal personen in de ruimte in rekening gebracht worden, en het elektrisch vermogen van de verlichting en andere toestellen in de ruimte die aanstaan.  
totaal vermogen verlichting W          
totaal vermogen elektronische apparatuur W          
totaal interne warmtewinsten       W    
             
totale berekende koellast W                
                   
© 2020 KCE Vragen, opmerkingen of suggesties? Contacteer ons via kce@thomasmore.be              
Deze berekeningen zijn louter indicatief. Alle rechten voorbehouden. Bij gebruik van deze resultaten, gelieve steeds te vewijzen naar Thomas More.