http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/tm_standaardlogo_rgb.png
  WARMTEVERLIES BEREKENING op basis van EPB gegevens
GEBOUW PARAMETERS
Beschermd volume
Totaal verlies oppervlakte
Gemiddelde U-waarde
W/m²K
Luchtdichtheid van de woning 
INSTALLATIE PARAMETERS
Type ventilatie
Manueel berekend volume debiet (indien niet gekend 0)
 m³/h 
  ONTWERP TEMPERATUREN        
Ontwerp binnentemperatuur
°C
Ontwerp buitentemperatuur
°C
  TRANSMISSIE VERLIEZEN        
Specifiek transmissieverlies
W/K
Benodigd vermogen t.g.v. transmissie
W
  VENTILATIE VERLIEZEN        
Berekend maximaal volumedebiet
 m³/h 
Specifiek ventilatieverlies
W/K
Benodigd vermogen t.g.v. ventilatiesysteem
W
  INFILTRATIE VERLIEZEN        
Specifiek infiltratieverlies
W/K
Benodigd vermogen t.g.v. infiltratieverliezen
W
TOTAAL WARMTEVERLIES 
kW
Deze berekeningen zijn louter indicatief. Alle rechten voorbehouden.  Meer info:  kce.thomasmore.be
Bij gebruik van deze resultaten, gelieve steeds te vewijzen naar Thomas More. Contact:  kce@thomasmore.be