Afbeeldingsresultaat voor logo provincie antwerpen     http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/tm_standaardlogo_rgb.png        
 BEREKENEN VAN DE KOSTEN DIE GEPAARD GAAN MET EEN WARMTEKOPPELING (EXCL. WARMTE KOST PROCUCENT)        
 ONTWERP GEGEVENS
 type afnemer
 ontwerp vermogen warmte koppeling
geef hier het ontwerp vermogen van het warmtenet in. Indien dit niet gekend is kan dit bepaald worden met de rekentool transport vermogen
kW Bereken vermogen
 berekende leiding diameter [DN]
geef hier de gewenste leidingdiameter in. Als deze niet gekend is, kan deze berekend worden via de rekentool leidingdiameter
Bereken buisdiameter
 ontwerp aanvoer temperatuur 
geef hier de ontwerp vertrek temperatuur in. Dit is de temperatuur ide aangeleverd wordt door de WKK installatie van de warmteproducent.
°C
 ontwerp retour temperatuur 
geef hier de ontwerp retour temperatuur in. Dit is de temperatuur die warmte afnemer terug stuurt naar de warmte producent
°C
 tracé lengte eigen gronden
geef hier de afstand in die de warmte leidingen afleggen over eigen gronden. Het programma houd er automatisch rekening mee dat er 2 leidingen aangelegd moeten wroden.
m
 tracé lengte openbare weg
geef hier de afstand in die de warmte leidingen afleggen over openbare weg. Het programma houd er automatisch rekening mee dat er 2 leidingen aangelegd moeten wroden
m
 tracé lengte grond van derden
geef hier de afstand in die de warmte leidingen afleggen over gronden vna andere eigenaren da n de warmte afnemer of opwekker.Het programma houd automatisch rekening mee dat er 2 leidingen aangelegd moeten wroden
m
 tracé lengte bovengronds
geef hier de afstand in die de warmte leidingen afleggen boven de grond (bijvoorbeeld bevestigign aan de gevel. Het programma houd er automatisch rekening mee dat er 2 leidingen aangelegd moeten wroden
m
                 
 ENERGIE VERLIEZEN          
 WARMTEVERLIEZEN          
 afstand tussen bedrijven (leiding tracé) m
 isolatie dikte
 diepte leidingen (bovenkant leiding - maaiveld)
 warmteverlies vermogen kW
 jaarlijks warmteverlies MWh    
 POMP ENERGIE          
 opvoerhoogte bij vollast mWK
 benodigd minimaal pomp vermogen (elektrisch) kW
 jaarlijkse pomp energie
kWh
             
 INVESTERINGSKOSTEN
 jaarlijkse warmte uitwisseling 
Geef hier de geschatte jaarlijkse warmte uitwisseling in. Indien deze onbekend is, kan deze ingeschat worden met via de tool berekenen transport vermogen
MWh Bereken warmte-uitwisseling
 beschikbare subsidies/ besparingen op investering
Geef hier in welke ondersteuning verkregen kan worden voor de aanleg van het warmtenet. Er is geen algemene steun vor warmtentten beschikbaar. VLIF steun voor bepaalde onderdelen is mogelijk, In bepaalde situaties is er ook ondersteuning mogelijk via de ecologiepremie van vlaio
 bijkomende investeringen
geef hier in of er bijkomende investeringen nodig zijn op bepalde bedrijven. Bijvoorbeeld aanpassing van de verwarmingsinstallatie op het bedrijf.
 afschrijvingsperiode
geef hier de gewenste afschrijvingstermijn in. Economisch, wordt er meestal een termijn vna 10 jaar gebruikt. Technisch heeft het warmtenet een levensduur van minimum 25 à 30 jaar.
j
 jaarlijske afschrijvingskost euro
 Jaarlijkse kost voor afschrijving en gebruik van warmtenet euro    
 Energiekost voor afschrijving warmtenet €/MWh    
             
© 2019 KCE
Deze berekeningen zijn louter indicatief. Alle rechten voorbehouden. Bij gebruik van deze resultaten, gelieve steeds te vewijzen naar Thomas More.
Disclaimer
Meer info op kce.thomasmore.be