http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/tm_standaardlogo_rgb.png                            
                             
bepaling vermogen                      
benodigd vermogen LT net WKK                                  
gewenst vermogen LT verwarming (indien niet gekend 0) kW
Met deze rekentool krijg je snel een idee van de temperaturen in een LT net  in functie van het benodigd vermogen, en de gekozen verwarmingsbuizen. Het benodigd vermogen van het LT net kan ingegeven worden op basis van de warmtevraag van de serre, of op basis van het beschikbaar vermogen van de warmteopwekker. Vervolgens kunnen per afdeling de parameters van het verwarmingssysteem ingegeven worden. Het programma berekent dan de benodigde aanvoertemperatuur en retour temperatuur om de gewenste warmte met het geselecteerde verwarmingssysteem te kunnen afgeven. Daarnaast wordt er ook een tabel aangemaakt waarin voor afdeling1 de benodigde aanvoertemperatuur wordt gegeven in functie vna de gewenste kas temperatuur en gekozen buis type. 
elektrisch vermogen WKK kWe
geschat benodigd vermogen LT-net voorWKK kW
benodigd vermogen LT  kW
afmetingen serre                
breedte traliespant m
  afdeling1 afdeling2 afdeling3 afdeling4 afdeling5      
teeltoppervlakte     
aantal traliespanten (bij middenpad aantal*2)      
gewenst aandeel afname LT warmte %    
benodigd afgifte vermogen W/m²    
                                 
parameters afgifte systeem                                  
  afdeling1                        
aantal buizen per spant
type buis
kastemperatuur °C
omlooptijd per haarspeld
min
temperatuur verschil vertrek- retour K
benodigd temperatuurverschil (buis-kas) K
ontwerp vertrektemperatuur °C
ontwerp retourtemperatuur °C
totaal benodigd debiet m³/h
stroomsnelheid in de haarspeld m/s
type stroming
 
parametersLT opwekking
 
benodigde vertrektemperatuur opwekking °C
berekende retour temperatuur opwekking °C
totaal debiet opwekking
m³/h  
 benodigde aanvoertemperatuur per afdeling  i.f.v. type buis en kastemperatuur
afdeling
type buis
    PE Ø32 wit PE Ø40 wit PE Ø50 wit HENCO PEX Ø20 staal Ø38 wit staal Ø51 wit staal ster34 wit PP-r ster34 wit PE ster34 zwart ALU twin Ø28 wit ALU twin Ø28 ano ALU twin Ø22 wit ALU twin Ø22 ano alcoa 70 goud Alcoa100 goud ribbenbuis 1" 80r/lm  
kastemperatuur 16
17
18
19
20
21
22
© 2021 KCE meer info op www.kenniscentrumenergie.be
Deze berekeningen zijn louter indicatief. Alle rechten voorbehouden. Bij gebruik van deze resultaten, gelieve steeds te vewijzen naar Thomas More.