Frontpanel
Frontpanel economische rekentool      
Selecteer type fruit
     
Selecteer positionering perceel
     
Variabele prijszetting/
Socio-economische toestand
       
       
           
Simulatie - Toekomstige tijdlijn 10j        
3 Zware vorstjaren (bv 2017)        
2 Lichte vorstjaren (bv 2020)        
Beperkte vorstjaren (bv 2018, 2019, 2021, 2022)        
     
Economische rekentool          
Gehanteerde prijzen  
         
  Middenprijs €/ton    
  Waarde geredde vrucht €/ton    
           
Opbrengst zonder actieve vorstbescherming  
Perceel zonder actieve maatregelen, met passieve maatregelen (zwartstroken,…)        
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar    
Totaal opbrengstverlies ton/ha  
  %  
Totale opbrengst €/ha  
           
Algemene gegevens & randvoorwaarden  
  Kost propaan brander €/kg    
  Kost Diesel €/l    
  Kost arbeid €/h    
  Loonkost arbeid met tractor €/h    
           
  Selecteer type warmeluchtkanon:
           
KOSTEN MAATREGEL          
Investeringskost   Standaardwaarden
    Kijk in rechtse tabel voor meest geschikte waarden en vul in         Frostbuster Frostguard  
  levensduur jaar     levensduur 30 20 jaar
  bereik ha/toestel     bereik 8 ha/toestel
  aankoop €/toestel     aankoop 18500 8000 €/toestel
  jaarlijkse onderhoudskost €/(ha*jaar)     jaarlijkse onderhoudskost 100 100 €/(ha*jaar)
                 
Verbruikskosten   Verbruikskosten
  verbruik Diesel l/h     verbruik Diesel 15 0 l/h
  verbruik propaan kg/h     verbruik propaan 35 10,5 kg/h
                 
  Arbeidskrachten         Arbeidskrachten    
        - manueel           - manueel 0 3  
        - met tractor           - met tractor 8 3  
           
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)    
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)    
             
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD          
             
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)          
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar    
             
SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting: Neutraal (middenprijs)            
             
               
         
  €/ha          
                   
 
 
 
KOSTEN MAATREGEL  
Investeringskost  
        Default  
  levensduur jaar 30  
  aankoop (inc installatie put & bassin) €/ha 27500  
  jaarlijkse onderhoudskost €/(ha*jaar) 550  
           
Verbruikskosten  
  verbruik water en elektriciteit + vergunning €/(ha*vorstnacht van 8h) 62,5  
  Arbeidskrachten h/vorstnacht 1  
           
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)    
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)  
           
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD  
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)    
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar  
           
SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting: Neutraal (middenprijs)    
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)    
       
       
  €/ha  
           
 
 
 
KOSTEN MAATREGEL    
Verbruikskosten  
        Default  
  Verbruikskost €/pot 9,9  
  levensduur pot h 10  
  benodigd aantal potten per ha potten/ha 350  
           
  Arbeidskrachten
plaatsen, vervangen en wegnemen
     
        - manueel h/(ha*jaar) 3  
        - met tractor h/(ha*jaar) 3  
           
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)    
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)  
           
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD  
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)    
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
           
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting: Neutraal (middenprijs)      
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)    
     
         
  €/ha  
           
 
   
           
KOSTEN MAATREGEL    
Investeringskost  
           
  Kost aankoop €/kachel    
  Benodigd aantal kachels st/ha    
  Levensduur jaar/kachel    
           
Verbruikskosten  
  Verbruik brandstof (hout/turf/…) kg/(kachel*h)    
  kost brandstof €/kg (hout/turf/briketten)    
           
  Arbeidskrachten = plaatsen, ontsteken, aanvullen, wegnemen  
  - manueel h/(ha*seizoen)    
  - met tractor h/(ha*seizoen)    
           
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)    
TOTAAL/seizoen €/(ha*jaar)    
             
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD  
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)    
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar    
             
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting:  Neutraal (middenprijs)    
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)    
       
         
  €/ha  
             
 
   
 
KOSTEN MAATREGEL
Investeringskost
  Windmachine     Default
  Levensduur Windmachine jaar 30
  aankoop Windmachine €/ha € 8.800
  bereik Windmachine ha/toestel 6
  Branders      
  gebruik branders?
 
  gebruik branders [%tijd] van totale uren vorst 25%
  Levensduur branders jaar 20
  aankoop branders €/ha € 4.950
  jaarlijkse onderhoudskost €/(jaar*toestel) € 275
         
Verbruikskosten
  verbruik propaan windmachine kg/h per toestel 30
  verbruik propaan branders kg/h per toestel 120
         
  Arbeidskrachten (incl plaatsing branders) h/vorstnacht van 8h 1
         
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)  
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)
         
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)  
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar
         
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting:  Neutraal (middenprijs)  
  Beperkt vorstjaar (bv 2022) licht vorstjaar (bv 2020) zwaar vorstjaar (bv 2017)  
     
     
  €/ha
         
Type fruit Gemiddelde opbrengst (ton/ha; geen vorst, geen andere grote tegenslagen) Type actieve vorstbescherming zwaar vorstjaar (ton/ha) licht vorstjaar (ton/ha) beperkt vorstjaar (ton/ha) beperkt vorstjaar (ton/ha)  
60 Geen actieve vorstbescherming 6 20 54 54  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL Warme lucht (Frostguard)
Warme lucht (Frostbuster) 30 48 60 60  
Bovenkroonberegening 60 60 60 60  
Windmachine 30 48 60 60  
Verbranding (paraffine kaars, pellet kachels, …)  
Andere techniek (appel)          
60 20 30 55 55  
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL 30 50 60 60  
40 50 60 60  
60 60 60 60  
40 50 60 60  
48 55 60 60  
         
60 40 50 60 60  
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL 60 60 60 60  
60 60 60 60  
60 60 60 60  
60 60 60 60  
60 60 60 60  
         
               
60 6 25 54 54  
35 48 60 60  
60 60 60 60  
35 48 60 60  
 
         
60 20 35 55 55  
30 50 60 60  
40 50 60 60  
60 60 60 60  
40 50 60 60  
48 55 60 60  
         
60 40 50 60 60  
60 60 60 60  
60 60 60 60  
60 60 60 60  
60 60 60 60  
60 60 60 60  
         
               
50 40 40 48 48  
48 49 49 49  
50 50 50 50  
48 49 49 49  
 
andere techniek (peer)          
50 45 47 48 48  
48 48 50 50  
48 49 50 50  
50 50 50 50  
48 49 50 50  
48 49 50 50  
         
50 49 50 50 50  
50 50 50 50  
50 50 50 50  
50 50 50 50  
50 50 50 50  
50 50 50 50  
         
               
10 0 5 9 9  
5 7,5 10 10  
6 9 10 10  
5 7,5 10 10  
         
6 9 10 10  
7 10 10 10  
Regenkap (kersen) 5 8,5 10 10  
10 1 6,5 10 10  
7,5 8,5 10 10
7,5 10 10 10  
7,5 8,5 10 10  
         
7,5 10 10 10  
7,5 10 10 10  
7 10 10 10  
10 7,5 10 10 10  
10 10 10 10  
10 10 10 10  
10 10 10 10  
         
10 10 10 10  
10 10 10 10  
10 10 10 10  
               
5,5 0 0 5,5 4,5  
2,75 2,75 5,5 5,5  
2,75 2,75 5,5 5,5  
5,5 5,5 5,5 5,5  
2,75 2,75 5,5 5,5  
4 4 5,5 5,5  
Electrical tracing (Druiven) 1,375 1,375 5,5 5,5  
5,5 1 2,5 5,5 5,5  
3,5 4,5 5,5 5,5  
3,5 4,5 5,5 5,5  
5,5 5,5 5,5 5,5  
3,5 4,5 5,5 5,5  
4,5 5,5 5,5 5,5  
3,5 5,5 5,5 5,5  
5,5 3,5 5,5 5,5 5,5  
5,5 5,5 5,5 5,5  
5,5 5,5 5,5 5,5  
5,5 5,5 5,5 5,5  
5,5 5,5 5,5 5,5  
5,5 5,5 5,5 5,5  
5,5 5,5 5,5 5,5  
               
   
Type fruit Vorstjaar Middenprijs (€/kg) Prijs vorst beschadigd fruit (€/kg) vaste kost (€/ha) variabele kost (€/kg) Waarde geredde vruchten (Euro/kg)  
2019 (beperkt) 0,35 0,0525 6437 0,3 0,05  
2020 (licht) 0,7 0,105 6437 0,3 0,4  
2021 (beperkt) 0,6 0,09 6437 0,34 0,26  
2022 (beperkt) 0,34 0,051 6437 0,34 0  
Gemiddelde  
   
0,35 0,0525 6437 0,3 0,05  
0,45 0,075 6437 0,3 0,15  
0,47 0,0525 6437 0,34 0,13  
0,36 0,0675 6437 0,34 0,02  
Gemiddelde  
   
0,4 0,32 7040 0,27 0,13  
0,65 0,52 7040 0,27 0,38  
0,55 0,44 7040 0,34 0,13  
0,57 0,456 7040 0,34 0,23  
Gemiddelde  
   
3 / 7040 1 2  
3 / 7040 1 2  
3 / 7040 1,25 1,75  
3 / 7040 1,25 1,75  
Gemiddelde /  
 
10 /   3,5 6,5  
10 /   3,5 6,5  
10 /   3,5 6,5  
10 /   3,5 6,5  
Gemiddelde /    
               
           
    ZWARE VORSTPERIODE LICHTE VORSTPERIODE BEPERKTE VORSTPERIODE  
  maatregel uren uren uren  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Appel
Warmelucht (Frostguard & Frostbuster) 36 36 36
Bovenkroonberegening 30 30 30  
Windmachine 70 70 70  
Verbranding (paraffine kaars, pellet kachels, …) 22 22 22  
Andere techniek (appel)        
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Peer
36 36 36
30 30 30  
70 70 70
22 22 22  
Andere techniek (peer)        
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Kers
40 40 40  
Onderkroonberegening 40 40 40  
70 70 70  
30 30 30  
0 0 0  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Druif
16 16 16  
16 16 16
40 40 40  
12 12 12  
16 16 16  
           
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Appel
18 18 18
15 15 15  
35 35 35  
11 11 11  
       
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Peer
18 18 18
15 15 15  
35 35 35  
11 11 11  
       
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Kers
20 20 20
20 20 20  
35 35 35  
15 15 15  
0 0 0  
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Druif
8 8 8  
8 8 8  
20 20 20  
6 6 6  
8 8 8  
           
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Appel
9 9 9  
7,5 7,5 7,5  
17,5 17,5 17,5  
5,5 5,5 5,5  
       
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Peer
9 9 9
7,5 7,5 7,5  
17,5 17,5 17,5  
5,5 5,5 5,5  
       
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Kers
warme lucht (Frostguard, Frostbuster) 10 10 10
10 10 10  
windmachine 17,5 17,5 17,5  
verbranding (paraffine kaars, pellet kachels, …) 7,5 7,5 7,5  
0 0 0  
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Druif
4 4 4  
4 4 4  
10 10 10  
3 3 3  
4 4 4