Frontpanel
Frontpanel economische rekentool      
Selecteer type fruit
     
Selecteer positionering perceel
     
Variabele prijszetting/
Socio-economische toestand
       
       
           
Simulatie - Toekomstige tijdlijn 10j        
Zware vorstjaren
Lichte vorstjaren
Beperkte vorstjaren        
Economische rekentool          
Gehanteerde prijzen  
         
  Middenprijs €/ton    
  Waarde geredde vrucht €/ton    
           
Opbrengst zonder actieve vorstbescherming  
Perceel zonder actieve maatregelen, met passieve maatregelen (zwartstroken,…)        
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
Totaal opbrengstverlies ton/ha
  %  
Totale opbrengst €/ha  
           
Algemene gegevens & randvoorwaarden  
  Kost propaan brander €/kg    
  Kost Diesel €/l    
  Kost arbeid €/h    
  Loonkost arbeid met tractor €/h    
Warmeluchtkanon
  Selecteer type warmeluchtkanon:
 
  Vergelijken?
   
KOSTEN MAATREGEL
Investeringskost
Default
levensduur jaar
bereik ha/toestel
  aankoop €/toestel
  jaarlijkse onderhoudskost €/(ha*jaar)
Verbruikskosten
verbruik Diesel l/h
verbruik propaan kg/h
Arbeidskrachten
      - manueel
      - met tractor
Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)
         
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar
         
SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting:
 
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
     
     
  €/ha
         
(Bovenkroon-)Beregening
  Vergelijken?
     
KOSTEN MAATREGEL  
Investeringskost
Default
levensduur jaar 30
  aankoop €/ha 25000  
  jaarlijkse onderhoudskost €/(ha*jaar) 500  
Verbruikskosten
  verbruik water en elektriciteit + vergunning €/(ha*vorstnacht van 8h) 62,5  
Arbeidskrachten h/vorstnacht 1
Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)  
           
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD  
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar  
           
SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting:
   
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
       
       
  €/ha  
           
 
 
 
Verbranding-Vuurpotten
KOSTEN MAATREGEL    
Verbruikskosten
Default
  Verbruikskost €/pot 9    
levensduur pot h 10
benodigd aantal potten per ha potten/ha 350
Arbeidskrachten
plaatsen, vervangen en wegnemen
      - manueel h/(ha*jaar) 3
      - met tractor h/(ha*jaar) 3
Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)    
             
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD    
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)    
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)    
             
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting:
     
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
       
         
  €/ha    
             
   
   
             
Verbranding-Kachelsystemen
  Vergelijken?
       
KOSTEN MAATREGEL    
Investeringskost    
Default
  Kost aankoop €/kachel 32    
Benodigd aantal kachels st/ha 300
Levensduur jaar/kachel 20
Verbruikskosten    
  Verbruik brandstof (hout/turf/…) kg/(kachel*h) 3,3    
  kost brandstof €/kg (hout/turf/briketten) 0,3    
Arbeidskrachten = plaatsen, ontsteken, aanvullen, wegnemen
- manueel h/(ha*seizoen) 4,5
- met tractor h/(ha*seizoen) 4,5
             
Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar
TOTAAL/seizoen €/(ha*jaar)    
             
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD    
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)    
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)    
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar    
             
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting: 
     
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
         
         
  €/ha    
             
   
   
   
Windmachines
  Vergelijken?
   
KOSTEN MAATREGEL
Investeringskost
Windmachine
Default
Levensduur Windmachine jaar 30
  aankoop Windmachine €/ha € 8.000
bereik Windmachine ha/toestel 6
Branders
gebruik branders?
gebruik branders [%tijd] van totale uren vorst 25%
Levensduur branders jaar 20
  aankoop branders €/ha € 4.500
  jaarlijkse onderhoudskost €/(jaar*toestel) € 250
Verbruikskosten
verbruik propaan windmachine kg/h per toestel 30
verbruik propaan branders kg/h per toestel 120
  Arbeidskrachten (incl plaatsing branders) h/vorstnacht van 8h 1
         
Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)
         
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar
         
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting: 
 
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
     
     
  €/ha
         
Andere techniek
  Vergelijken?
   
KOSTEN MAATREGEL
Investeringskost
levensduur jaar
  aankoop €/ha  
  jaarlijkse onderhoudskost €/(ha*jaar)  
Verbruikskosten
  verbruik brandstof, water, elektriciteit, ... + vergunnningen €/(ha*vorstnacht van 8h)  
Arbeidskrachten
      - manueel
      - met tractor
Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)
         
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Terugverdientijd
'jaar na jaar'
jaar
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting: 
   
Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar
   
   
  €/ha
         
Vergelijking technieken
  Vergelijking technieken over maximale levensduur van 30 jaar
  Berekening vanuit analyse over 10j, rekening gehouden met de 'restwaarde' van een maatregel die dan nog heel wat levensjaren heeft, vergeleken met een maatregel die na 10 jaar reeds aan het einde van zijn leven is beland
 
[No canvas support]
 
Input data - Opbrengstgegevens
Type fruit Gemiddelde opbrengst (ton/ha; geen vorst, geen andere grote tegenslagen) Type actieve vorstbescherming zwaar vorstjaar (ton/ha) licht vorstjaar (ton/ha) beperkt vorstjaar (ton/ha) beperkt vorstjaar (ton/ha)  
Geen actieve vorstbescherming  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL Warme lucht (Frostguard)
Warme lucht (Frostbuster)  
Bovenkroonberegening  
Windmachine  
Verbranding (paraffine kaars, pellet kachels, …)  
 
 
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL  
 
 
 
 
 
 
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Input data - Fruitprijzen
   
Type fruit Vorstjaar Middenprijs (€/kg) variabele kost (€/kg) Waarde geredde vruchten (Euro/kg)  
 
 
 
 
Gemiddelde  
   
 
 
 
 
Gemiddelde  
   
 
 
 
 
Gemiddelde  
   
 
 
 
 
Gemiddelde  
DRUIF: Prijs voor 2de tros (na vorst op 1ste tros&als schuimwijn)  
 
 
 
 
Gemiddelde  
Input data - Uren in werking
           
    ZWARE VORSTPERIODE LICHTE VORSTPERIODE BEPERKTE VORSTPERIODE  
  maatregel uren uren uren  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Appel
Warmelucht (Frostguard & Frostbuster)
Bovenkroonberegening  
Windmachine  
Verbranding (paraffine kaars, pellet kachels, …)  
Andere techniek (appel)  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Peer
 
 
Andere techniek (peer)  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Kers
 
Onderkroonberegening  
 
 
 
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Druif
 
 
 
 
           
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Appel
 
 
 
 
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Peer
 
 
 
 
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Kers
 
 
 
 
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Druif
 
 
 
 
 
           
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Appel
 
 
 
 
 
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Peer
 
 
 
 
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Kers
warme lucht (Frostguard, Frostbuster)
 
windmachine  
verbranding (paraffine kaars, pellet kachels, …)  
 
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Druif