Frontpanel
Frontpanel economische rekentool      
Selecteer type fruit
     
Selecteer positionering perceel
     
Variabele prijszetting/
Socio-economische toestand
       
       
           
Simulatie - Toekomstige tijdlijn 10j        
Zware vorstjaren (bv 2017)        
Lichte vorstjaren (bv 2020)        
Beperkte vorstjaren (bv 2018,2019,2021,2022)        
     
Economische rekentool          
Gehanteerde prijzen  
         
  Middenprijs €/ton    
  Waarde geredde vrucht €/ton    
           
Opbrengst zonder actieve vorstbescherming  
Perceel zonder actieve maatregelen, met passieve maatregelen (zwartstroken,…)        
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar    
Totaal opbrengstverlies ton/ha  
  %  
Totale opbrengst €/ha  
           
Algemene gegevens & randvoorwaarden  
  Kost propaan brander €/kg    
  Kost Diesel €/l    
  Kost arbeid €/h    
  Loonkost arbeid met tractor €/h    
           
  Selecteer type warmeluchtkanon:
           
  Vergelijken?
     
KOSTEN MAATREGEL          
Investeringskost   Standaardwaarden
    Kijk in rechtse tabel voor meest geschikte waarden en vul in         Frostbuster Frostguard
  levensduur jaar     levensduur 30 20 jaar
  bereik ha/toestel     bereik 8 ha/toestel
  aankoop €/toestel     aankoop 18500 8000 €/toestel
  jaarlijkse onderhoudskost €/(ha*jaar)     jaarlijkse onderhoudskost 100 100 €/(ha*jaar)
                 
Verbruikskosten   Verbruikskosten
  verbruik Diesel l/h     verbruik Diesel 15 0 l/h
  verbruik propaan kg/h     verbruik propaan 35 10,5 kg/h
                 
  Arbeidskrachten         Arbeidskrachten    
        - manueel           - manueel 0 3  
        - met tractor           - met tractor 8 3  
           
  Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar    
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)          
                   
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD          
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar    
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar          
                   
SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting:
           
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar    
               
               
  €/ha  
           
 
 
 
  Vergelijken?
     
KOSTEN MAATREGEL  
Investeringskost  
        Default  
  levensduur jaar 30  
  aankoop (inc installatie put & bassin) €/ha 27500  
  jaarlijkse onderhoudskost €/(ha*jaar) 550  
           
Verbruikskosten  
  verbruik water en elektriciteit + vergunning €/(ha*vorstnacht van 8h) 62,5  
  Arbeidskrachten h/vorstnacht 1  
           
  Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar    
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)  
           
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD  
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar    
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar  
           
SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting:
   
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar    
       
       
  €/ha  
           
 
 
 
KOSTEN MAATREGEL    
Verbruikskosten  
        Default  
  Verbruikskost €/pot 9,9  
  levensduur pot h 10  
  benodigd aantal potten per ha potten/ha 350  
           
  Arbeidskrachten
plaatsen, vervangen en wegnemen
     
        - manueel h/(ha*jaar) 3  
        - met tractor h/(ha*jaar) 3  
           
  Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar    
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)  
           
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD  
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar    
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
           
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting:
     
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar    
     
         
  €/ha  
           
 
   
           
  Vergelijken?
       
KOSTEN MAATREGEL  
Investeringskost  
        Default  
  Kost aankoop €/kachel 35  
  Benodigd aantal kachels st/ha 300  
  Levensduur jaar/kachel 20  
           
Verbruikskosten  
  Verbruik brandstof (hout/turf/…) kg/(kachel*h) 3,3  
  kost brandstof €/kg (hout/turf/briketten) 0,3  
           
  Arbeidskrachten = plaatsen, ontsteken, aanvullen, wegnemen  
  - manueel h/(ha*seizoen) 4,5  
  - met tractor h/(ha*seizoen) 4,5  
           
  Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar    
TOTAAL/seizoen €/(ha*jaar)    
             
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD  
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar    
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)  
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar    
             
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting: 
   
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar    
       
         
  €/ha  
             
 
   
 
  Vergelijken?
   
KOSTEN MAATREGEL
Investeringskost
  Windmachine     Default
  Levensduur Windmachine jaar 30
  aankoop Windmachine €/ha € 8.800
  bereik Windmachine ha/toestel 6
  Branders      
  gebruik branders?
 
  gebruik branders [%tijd] van totale uren vorst 25%
  Levensduur branders jaar 20
  aankoop branders €/ha € 4.950
  jaarlijkse onderhoudskost €/(jaar*toestel) € 275
         
Verbruikskosten
  verbruik propaan windmachine kg/h per toestel 30
  verbruik propaan branders kg/h per toestel 120
         
  Arbeidskrachten (incl plaatsing branders) h/vorstnacht van 8h 1
         
  Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar  
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)
         
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar  
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Terugverdientijd 'jaar na jaar' jaar
         
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting: 
 
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar  
     
     
  €/ha
         
  Vergelijken?
   
KOSTEN MAATREGEL
Investeringskost
  levensduur jaar  
  aankoop €/ha  
  jaarlijkse onderhoudskost €/(ha*jaar)  
         
Verbruikskosten
  verbruik brandstof, water, elektriciteit, ... + vergunnningen €/(ha*vorstnacht van 8h)  
  Arbeidskrachten
   
        - manueel  
        - met tractor  
         
  Beperkt vorstjaar licht vorstjaar zwaar vorstjaar  
TOTAAL kost/seizoen €/(ha*jaar)
         
OPBRENGSTEN MAATREGEL & TERUGVERDIENTIJD
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar  
Bruto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Netto bijkomende opbrengst €/(ha*jaar)
Terugverdientijd
'jaar na jaar'
jaar
  SIMULATIE - 10 jaar met prijszetting: 
   
  Beperkt vorstjaar Licht vorstjaar Zwaar vorstjaar  
   
   
  €/ha
         
  Vergelijking technieken over maximale levensduur van 30 jaar
  Berekening vanuit analyse over 10j, rekening gehouden met de 'restwaarde' van een maatregel die dan nog heel wat levensjaren heeft, vergeleken met een maatregel die na 10 jaar reeds aan het einde van zijn leven is beland
 
[No canvas support]
 
Type fruit Gemiddelde opbrengst (ton/ha; geen vorst, geen andere grote tegenslagen) Type actieve vorstbescherming zwaar vorstjaar (ton/ha) licht vorstjaar (ton/ha) beperkt vorstjaar (ton/ha) beperkt vorstjaar (ton/ha)  
Geen actieve vorstbescherming  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL Warme lucht (Frostguard)
Warme lucht (Frostbuster)  
Bovenkroonberegening  
Windmachine  
Verbranding (paraffine kaars, pellet kachels, …)  
 
 
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL  
 
 
 
 
 
 
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
   
Type fruit Vorstjaar Middenprijs (€/kg) variabele kost (€/kg) Waarde geredde vruchten (Euro/kg)  
 
 
 
 
Gemiddelde  
   
 
 
 
 
Gemiddelde  
   
 
 
 
 
Gemiddelde  
   
 
 
 
 
Gemiddelde  
   
 
 
 
 
Gemiddelde  
           
           
    ZWARE VORSTPERIODE LICHTE VORSTPERIODE BEPERKTE VORSTPERIODE  
  maatregel uren uren uren  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Appel
Warmelucht (Frostguard & Frostbuster)
Bovenkroonberegening  
Windmachine  
Verbranding (paraffine kaars, pellet kachels, …)  
Andere techniek (appel)  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Peer
 
 
Andere techniek (peer)  
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Kers
 
Onderkroonberegening  
 
 
 
STERK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Druif
 
 
 
 
           
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Appel
 
 
 
 
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Peer
 
 
 
 
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Kers
 
 
 
 
GEMIDDELD VORSTGEVOELIG PERCEEL
Druif
 
 
 
 
 
           
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Appel
 
 
 
 
 
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Peer
 
 
 
 
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Kers
warme lucht (Frostguard, Frostbuster)
 
windmachine  
verbranding (paraffine kaars, pellet kachels, …)  
 
ZWAK VORSTGEVOELIG PERCEEL
Druif