PRIJS VAN CO2  
                   
    I               
    BRANDSTOF STOOK-η PRIJS        
     EZO 1% €/TM        
     Gasolie €/1000 l        
     Lamppetrol €/1000 l        
     Aardgas €/MWh    
     WKK (warmte) €/MWh    
     Propaan €/1000 l        
     Kolen €/TM        
     Hout  €/TM        
    As-% Vocht-%        
    II         KG/M² OPPERVLAKTE  
    HERKOMST PRIJS/
 KG CO2
HOOFD-
BRANDSTOF
PRIJS/KG BIJ
BENUTTEN VAN WARMTE 
 
    Zuivere CO2      
    Lamppetrol
 
    Aardgas
 
    Wkk
 
    Propaan
 
     Een negatief getal betekent dat CO2-brandstof goedkoper is dan hoofdbrandstof  
© http://glasreg.thomasmore.be