http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/tm_standaardlogo_rgb.png    
Lichthoeveelheden bereikbaar met belichting  
             
GEGEVENS SERRE      
Transmissie serre %        
BELICHTING            
Systeem 1 Systeem 2      
Geïnstalleerd vermogen
(µmol/m²s)
Geïnstalleerd vermogen
(µmol/m²s)
     
Maximale belichtingsduur Maximale belichtingsduur      
September September      
Oktober Oktober      
November November      
December December      
Januari Januari      
Februari Februari      
Maart Maart      
April April      
Mei Mei      
Juni Juni      
Juli Juli      
Augustus Augustus      
             
RESULTATEN            
  SYSTEEM 1
(mol/m²/dag)
SYSTEEM 2
(mol/m²/dag)
ZONLICHT
(mol/m²/dag)
TOTAAL
(mol/m²/dag)
   
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus    
      JAARTOTAAL    
           
             
Deze berekeningen zijn louter indicatief. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Thomas More.     
© 2019 KCE
Meer info Disclaimer